glosor från boken

Övningen är skapad 2019-03-21 av Carin2. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Orillas Shore
 • Arroyo Stream
 • Parecidos Similar
 • Acostum badros used to
 • Nacia born/originate
 • Curaba To cure
 • Ejercicio Exercise
 • Haciendo Doing
 • Campo Countryside
 • Trabajan They worked
 • Escritor Writer
 • Disfrutaban They enjoy
 • Colchan Matress
 • Queremos We want
 • Saltaron They jumped
 • Vuelta Round
 • Vieron They saw

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-fran-boken.8973894.html

Dela