Glosor ch 9, Arc-en-ciel 8

Övningen är skapad 2019-05-15 av MadameS. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ils sont sortis de gick ut
 • elle est restée hon stannade
 • la vie livet
 • il/elle/on a reçu han/hon/man fick
 • c'est dommage det är synd
 • jusqu'à aujourd'hui ända till idag
 • les blessés de skadade, de sårade
 • pendant que medan
 • une inondation en översvämning
 • un tremblement de terre en jordbävning
 • en claquant smällandes
 • ils avaient de hade
 • chouette toppen
 • ils ont cassé de har gjort slut

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-ch-9-arc-en-ciel-8.9080140.html

Dela