Glosor Australien

Övningen är skapad 2019-01-13 av bellafonte. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • waltz vals
 • way back redan, för länge sedan
 • the 19th century artonhundratalet
 • Australian australisk
 • outback vildmark
 • wander vandra
 • camp slå läger
 • dried-up uttorkad
 • lit tänt
 • shade skugga
 • eucalyptus eucalyptus
 • boil koka
 • tin kärl, burk
 • meanwhile under tiden
 • sleeping roll liggunderlag
 • companion sällskap, kamrat
 • delighted förtjust
 • landowner jordägare
 • jump to one´s feet springa upp
 • hang hänga
 • drown oneshelf dränka sig
 • wanderer vandrare
 • ending slut
 • battle strid
 • war krig
 • ought to bör, borde
 • national anthem nationalsång
 • phrase uttryck, fras
 • expression uttryck
 • one´s sin

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-australien.8787354.html

Dela