Glosor Australien 2

Övningen är skapad 2019-02-10 av bellafonte. Antal frågor: 43.
Välj frågor (43)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • thief tjuv
 • robber rånare
 • villain bov
 • become bli
 • neck hals
 • raisin russin
 • sentence mening
 • prison fängelse
 • deportation förvisning
 • criminal brottsling
 • get rid of göra sig av med
 • continent kontinent, världsdel
 • discover upptäcka
 • in fact faktiskt, i själva verket
 • aboard ombord
 • prisoner fånge
 • chain kedja
 • below under, nedanför
 • bottom botten, durk
 • ceiling innertak
 • pitch dark beckmörk, kolsvart
 • fleet flotta
 • voyage sjöresa
 • crawl with krylla med
 • lice löss
 • cockroach kackerlacka
 • heat hetta
 • stench stank
 • stale unken
 • vomit spyor
 • urine urin
 • rot ruttna
 • fall ill bli sjuk
 • anchor ankra, kasta ankar
 • mid- i mitten av
 • suitable lämplig
 • settlement boplats
 • barren steril, ofruktbar
 • crew besättning
 • Aboriginal urinvånare
 • settler nybyggare
 • ideal idealisk
 • keep staring at hela tiden stirra på

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-australien-2.8886155.html

Dela