Glosor 2

Övningen är skapad 2021-09-15 av Supertrucken. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • admire beundra
 • once upon a time det var en gång
 • lake sjö
 • disappear försvinna
 • collect samla
 • firewood ved
 • government regering
 • reply svara
 • seed frö
 • backyard bakgård
 • beyond bortom
 • celebrate fira

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-2.10566722.html

Dela