Glosor 1

Övningen är skapad 2018-09-13 av Faepmie. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • guksie kåsa
  • aejlege söndag
  • gieries-voete kärlek
  • juhtedh/jåhta att flytta
  • haeliehtidh/haelehte att flyga
  • saalje sälg
  • biejjie-gärja dagbok
  • vetneme bäver
  • laavkodh/lååvke att bada
  • gånka kung

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-1.8417176.html

Dela