Glosläxa test inför EW

Övningen är skapad 2020-07-23 av Anddob. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Wer ist das? Vem är det?
  • Ist das dein Vater/deine Mutter? Är det din far/mor?
  • Sind das deine Großeltern? Är de dina far-/morföräldrar?
  • Hast du Geschwister? Har du syskon?
  • Das ist mein Bruder/meine Schwester. Det här är min bror/syster.
  • Das sind meine Brüder. Det här är mina bröder.
  • Ja, ich habe einen Bruder. Ja, jag har en bror.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gloslaxa-test-infor-ew.9823219.html

Dela