Glosar 50-75

Övningen är skapad 2023-07-06 av joacimmiller. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Endast Kun /udelukkende
 • Enligt Ifølge / i overensstemmelse med
 • Ersätta Erstatte
 • Exakt Præcis / nemlig / netop
 • Fall (av) Tilfælde af
 • Fatta ett beslut Træffe en beslutning
 • Fast* Men
 • Fel* Forkert
 • Felaktigt Fejlagtigt
 • Fika Kaffepause
 • Företag Firma / selskab
 • For min del For mit vedkommende
 • For närvarande P.t./for tiden/for øjeblikket/på nuværende tidpkt.
 • Fortfarande Stadig / stadigvæk
 • Förhållande Forhold
 • Fråga Spørge / spørgsmål
 • Från fall till fall Fra sag til sag
 • Främst Først og fremmest / primært
 • Främsta anledningen Hovedårsagen
 • Fundera över Spekulere over
 • Förknippad Forbundet
 • Fort Hurtigt
 • För min del For mig at se
 • För tillfället For øjeblikket / på nuværende tidspunkt
 • Före detta Tidligere
 • Föredraga Foretrække

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosar-50-75.11559714.html

Dela