Glosar 251-285

Övningen är skapad 2023-07-06 av joacimmiller. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Under\* I løbet af
 • Undvika Undgå
 • Ungefär Cirka / omtrent / omkring
 • Uppfattning Opfattelse / holdning / synspunkt
 • Ursäkta Undskylde
 • Utbilda Uddanne
 • Utbildning Uddannelse
 • Utmaning Udfordring
 • Utom På nær / undtagen / men ikke
 • Uppgift Opgave
 • Vacker Smuk
 • Vana vid / vänja sig Vænnet sig til / vant til
 • Vanlig Normalt /almindeligt / sædvanlig
 • Vardag – dagligen Hverdag
 • Vill att Vil gerne/helst have at
 • Vecka Uge
 • Varandra Hinanden
 • Verkar vara Lader til at være, virker som om
 • Vil jag mene Tror jeg
 • Vår Forår
 • Väre färdig att\* Være klar til
 • Väldigt Utrolig
 • Åka Rejse / tage (ind, ud, op, ned, over, hen) til
 • Även om Selvom
 • Æta\* Spise
 • Överväga Overveje
 • Övning Øvelse
 • Övergripande Overordnet, gennemgående
 • Överens Enig
 • Överenskommelse\* Aftale
 • Övertygelse Overbevisning
 • Åsikt Mening
 • Återkomma Vende tilbage
 • Åter- Gen-

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosar-251-285.11559723.html

Dela