Glosar 176-200

Övningen är skapad 2023-07-06 av joacimmiller. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Prata Tale
 • På slutet av I slutningen af
 • På vissa sätt På en vis måde
 • Påminner om Minder om
 • Rad Række
 • Radera Slette
 • Redan Allerede
 • Rekommendera Anbefale
 • Risk Risiko
 • Roligt* Sjovt
 • Rösta* Stemme
 • Råka Komme til at, tilfældigvis
 • Saker Ting
 • Samband Sammenhæng
 • Samhälle Samfund
 • Samma sak Det samme
 • Sanning Sandhed
 • Sannolikt Højst sandsynligt/sandsynligvis
 • Sann Rigtigt
 • Se till att Sikre at / sørge for at
 • Semester* och lediga dagar Fri- og helligdage
 • Sen*
 • Senare Senere
 • Siffrorna Tallene
 • Självklart Selvfølgelig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosar-176-200.11559720.html

Dela