Glosar 151-175

Övningen är skapad 2023-07-06 av joacimmiller. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Märka Bemærke, lægge mærke til
 • Medvetet Bevidst
 • Mening\* Sætning
 • Merpart Flertallet / størstedelen / hovedparten
 • Mycket Meget
 • Mysigt Hyggeligt
 • Nackdel Ulempe
 • Nära på Tæt på
 • Noggrant Grundigt
 • Nyligen For nylig
 • Någon gång i framtiden En gang i fremtiden
 • Någonstans Et eller andet sted
 • Någon ting Noget
 • Något Noget
 • Något alls Noget som helst
 • Nånting Noget
 • Nöjd Tilfreds
 • Oberoende Uafhængig
 • Och sen Og så
 • Ogärna Nødig, helst ikke
 • Olika Forskellige
 • Omedelbart Umiddelbart
 • Passa på\* Benytter lejligheden til
 • Planera Planlægge
 • Plats Sted

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosar-151-175.11559719.html

Dela