Glosar 101-125

Övningen är skapad 2023-07-06 av joacimmiller. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hålla på med (i spørgsmål) Hvad laver du?
 • Hålla på med Være i gang med / være ved at
 • Hälften Halvdelen
 • I alla fall Under alle omstændigheder
 • Ibland* Nogle gange
 • I början av I begyndelsen af
 • I motsats till I modsætning til
 • Ihop Sammen
 • Inte heller Heller ikke
 • Inte så farlig* t
 • I rad I træk
 • I helgen* I weekenden
 • I jämförelse med / jämfört med Til sammenligning med / sammenlignet med
 • I mitt tycke Efter min mening
 • I fall Hvis
 • Ifrågasätta Sætte spørgsmålstegn ved
 • Inom Indenfor
 • Inte alls Slet ikke / overhovedet ikke
 • Inte heller Heller ikke
 • Inte sant - är det inte så? ..., ikke? / ...ikke..., vel?
 • Jobba Arbejde
 • Jobbigt Hårdt
 • Just Lige præcis, netop
 • Just nu sitter jag och + verb i infinitiv Lige nu er jeg i gang med / ved at ..
 • Jätte* Meget / utroligt meget / virkelig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosar-101-125.11559716.html

Dela