Gleerups Franska Av. 4 - 6. Connecteurs

Övningen är skapad 2019-08-13 av Emeline_Franska. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • connecteurs bindeord
  • et och
  • aussi också
  • donc alltså, följaktligen
  • mais men
  • par contre däremot
  • tout d’abord först av allt
  • puis sedan, därefter
  • ensuite sedan, därefter
  • après ça efter det

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gleerups-franska-av-4-6-connecteurs.9108118.html

Dela

Annonser