giellaj hilá kap 5

Övningen är skapad 2009-03-10 av Kippa. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vidát femte
 • mujna I jag har
 • val bara, endast
 • akta en, ett
 • nijbásj liten kniv
 • lunna hos
 • giehttot berätta
 • Dagá! Gör!
 • nijbbe kniv
 • dujna I du har
 • tjoarvve horn
 • duon'na där längre bort
 • vuojn där, nämligen
 • jus om
 • avve bälte
 • galggat skall
 • tsáhpat skära, karva
 • miehttse skog, renskogen
 • galla nog, säkert
 • dav den, det
 • ruvva fort
 • dahkat göra
 • gis åter, däremot
 • hállo lust, önskan
 • ienni hellre
 • bassti sked
 • máhttet kunna
 • tjáppagit vackert, varligt
 • girjjat pryda, gravera

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/giellaj-hila-kap-5.16438.html

Dela