giellaj hilá kap 4

Övningen är skapad 2009-05-05 av Kippa. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • dal nu
 • ålmå:j man
 • gábdde kolt
 • goarrot sy
 • viedtjat hämta
 • gábddás tyg till kolt
 • lahtte blå
 • ruvdda kläde
 • vuostak först
 • vadtjat klippa, skrädda
 • hárppo tråd
 • de ,
 • viehkke hjälp
 • sihtat vilja, önska
 • boahtet komma
 • májnnot berömma
 • suv hans, hennes, sin, sitt
 • javllat säga
 • snivva ordentlig
 • ham ju,

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/giellaj-hila-kap-4.16437.html

Dela