giellaj hilá kap 1

Övningen är skapad 2009-02-07 av Kippa. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • första vuostasj
 • lektion lågos
 • hälsningsord buoris
 • min, mitt muv
 • namn namma
 • och ja
 • jag mån
 • är (2 person) la
 • husmor iemet
 • här dánna
 • vem, vilken gut
 • du dån
 • elev oahppe
 • ja, är le
 • frågepartikel gus
 • den, denna, det här, detta dát
 • skola skåvllå
 • din, ditt duv
 • syster oabbá
 • redan juo
 • Kom! Boade!
 • in sisi
 • är (1 pers) lav

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/giellaj-hila-kap-1.10445.html

Dela