geografi

Övningen är skapad 2020-02-25 av Frjo014. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • klimat genomsnittligt väder under lång tid
 • slätt platt område, bra jordbruksmark
 • tundra stort slättområde utan träd, kallt
 • valuta ett lands pengar
 • region större område
 • naturresurs något man kan använda från naturen
 • tätbefolkat många människor bor på liten yta
 • glesbefolkat få människor bor på stor yta
 • exportera sälja till andra länder
 • importera köpa från andra länder
 • areal ett områdes storlek
 • råvara något man kan tillverka saker av
 • stäpp stor slätt med gräs och buskar, inga träd
 • polder torrlagd havsbotten
 • råvara något man kan tillverka saker av
 • migration när människor flyttar till ett annat land
 • glaciär område med tjock is som aldrig smälter bort på sommaren
 • delta område med många flodarmar vid flodmynningen
 • demokrati folkstyre
 • diktatur en härskare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/geografi.9559935.html

Dela