Gente

Övningen är skapad 2017-10-03 av Syfilis. Antal frågor: 68.
Välj frågor (68)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • además dessutom
 • primero första
 • segundo andra
 • bilingue tvåspråkig
 • niñez barndom
 • tercero tredje
 • cuatro fjärde
 • curso klass, årskurs
 • primaria grundskolan 1-6
 • andar gå till fots, promenera
 • plaza torg
 • navegar segla
 • barco båt
 • fuente fontän, källa
 • patinete sparkcykel
 • lasaña lasagne
 • gazpacho kall tomatsoppa
 • tarta tårta
 • arroz ris
 • trocito liten bit
 • mariscos skaldjur
 • pescado fisk (som maträtt)
 • flotar flyta
 • asqueroso äcklig
 • cuando seas mayor när du blir vuxen
 • cuando sea grande när jag blir stor
 • el ingeniero aeronáutico flygingenjör
 • diseñar rita
 • cohete raket
 • plano plan, ritning
 • energia solar solenergi
 • panadería brödbutik, bageri
 • indígena indian
 • selva djungel, regnskog
 • flytta mudarse
 • identidad identitet
 • aunque även om
 • hable jag talar
 • arco iris regnbåge
 • Secundaria grundskolan senare del (år 7-9)
 • Derecho juridik
 • a distancia på distans
 • a distancia på distans
 • labor social socialt fältarbete, samhällsarbete
 • personas de tercera edad äldre människor
 • el barrio stadsdel; kvarter
 • nicaraguense nicaraguan
 • la facultad de Relaciones Internacionales fakulteten för internationella relationer
 • sabía jag visste
 • sobrevivir överleva
 • sentía jag kände
 • había det fanns
 • soñaba con jag drömde om
 • quería jag ville
 • solicitar ansöka
 • se trataba de det handlade om
 • diputado riksdagsledamot
 • recibir erhålla,
 • sonriente leende
 • leve lätt
 • acento accent
 • sequía torka
 • cosecha skörd
 • hacer dificil göra det svårt
 • octavo åttonde
 • boom turístico turistboom
 • retornado återvändare
 • vecino granne

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gente.7372214.html

Dela