Genki kap 6

Övningen är skapad 2019-11-29 av Arvidex. Antal frågor: 51.
Välj frågor (51)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • okane pengar
 • ofuro bad
 • kanji "kinesiska tecken"
 • kyoukasho lärobok
 • konshuu denna veckan
 • shiidii CD
 • shiminbyouin kommunalt sjukhus
 • shawaa dusch
 • tsugi nästa
 • denki el
 • densha tåg
 • nimotsu baggage
 • pasokon personal computer
 • peeji sida (i en bok)
 • mado fönster
 • yoru natt
 • raishuu nästa vecka
 • rainen nästa år
 • taihen jobbig
 • asobu leka, spendera tid (med någon)
 • isogu skynda
 • ofuronihairu kliva in i badet
 • kaesu återlämna
 • kesu stänga av, radera
 • shinu
 • suwaru sitta
 • tatsu stå
 • tabakowosuu röka
 • tsukau använda
 • tetsudau hjälpa
 • hairu komma in
 • motsu bära
 • yasumu vara frånvarande, ta en paus/vila ifrån
 • akeru öppna
 • oshieru lära ut
 • oriru kliva av
 • kariru låna
 • shimeru stänga
 • shawaawoabiru ta en dusch (i duschen)
 • tsukeru sätta på
 • denwawokakeru ringa ett samtal
 • wasureru glömma
 • tsuretekuru ta med (en person)
 • mottekuru ta med (en sak)
 • atode senare
 • osoku (att göra något) sent
 • kara ~därför
 • kekkoudesu "de e ok", det är bra (nog)/tillräckligt, det är inte nödvändigt
 • sugu på en gång
 • hontoudesuka verkligen? (artigt)
 • yukkuri långsamt, i vardaglig takt, utan att skynda sig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/genki-kap-6.9488607.html

Dela