Genitalia

Övningen är skapad 2019-05-04 av patrikfridh. Antal frågor: 59.
Välj frågor (59)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Germinalepitel Finns i ovarierna
 • Tunica albuginea Finns i ovarierna
 • Oocyter Finns i ovarierna
 • Primära oocyter Finns i ovarierna
 • Primordialfollikel Finns i ovarierna
 • Primärfollikel Finns i ovarierna
 • Zona pellucida Finns i ovarierna
 • Theca interna Finns i ovarierna
 • Theca externa Finns i ovarierna
 • Antrum Finns i ovarierna
 • Cumulus oophorus Finns i ovarierna
 • Graffsk follikel Finns i ovarierna
 • Stratum granulosum Finns i ovarierna
 • Corona radiata Finns i ovarierna
 • Atretisk follikel Finns i ovarierna
 • Corpus luteum Finns i ovarierna
 • Granulosa luteinceller Finns i ovarierna
 • Theca luteinceller Finns i ovarierna
 • Corpus albicans Finns i ovarierna
 • Tuba uterina Finns i ovarierna/uterus
 • Cilieförsedda celler Finns i tuba uterina
 • Sekretoriska celler Finns i tuba uterina
 • Myometriet Finns i uterus
 • Endometriet Finns i uterus
 • Stratum basale Finns i uterus
 • Stratum functionale Finns i uterus
 • Korionvilli Finns i placentan
 • Navelsträngen Finns 3st strukturer
 • Flerskiktat glykogenbildande oförhornat skivepitel Finns i vaginan
 • Mammarkörtlar Finns i bröstet
 • Lakterande mammarkörtlar Finns i bröstet
 • Icke-lakterande mammarkörtlar Finns i bröstet
 • Tunica albuginea testis Finns i testiklarna
 • Bitestiklen Finns vid testiklarna
 • Mediastinum testis Finns i testiklarna
 • Lobuli Finns i testiklarna
 • Tubuli seminiferi Finns i testiklarna
 • Flerradigt epitel (germinal epithelium) Finns i testiklarna
 • Tubuli recta Finns i testiklarna
 • Rete testis Finns i testiklarna
 • Ductuli efferentes Finns i testiklarna
 • Ductuli epididymidis Finns i testiklarna
 • Stereocillier i ductuli epididymidis Finns i testiklarna
 • Spermatogonier Finns i testiklarna
 • Spermatocyter Finns i testiklarna
 • Spermatider Finns i testiklarna
 • Spermatozooer (spermier) Finns i testiklarna
 • Sertoliceller Finns i testiklarna
 • Leydigceller Finns i testiklarna
 • Funiculus spermaticus Finns i manlig genitalia
 • Ductus deferens Finns i manlig genitalia
 • Prostata Finns i manlig genitalia
 • Prostataepitel Finns i manlig genitalia
 • Corpora amylacea (sing. corpus amylaceum) Finns i manlig genitalia
 • Littrés körtlar Finns i penisen
 • Corpus spongiosum Finns i penisen
 • Tunica albuginea penis Finns i penisen
 • Corpus cavernosum Finns i penisen
 • Glandula vesiculosa (sädesblåsorna) Finns i manlig genitalia

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/genitalia.9060951.html

Dela