Genetik - Bildningen av protein

Övningen är skapad 2018-11-09 av Zillionwater. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • DNA betyder Deoxyribonukleinsyra
 • RNA betyder Ribonukleinsyra
 • RNA har en kvävebas som är annorlunda från DNA. Vilken och vilken ersätts? (DNA bas - RNA bas) Tymin - Uracil
 • Den protein som delar DNA kallas Helikas
 • Vad heter de olika terminalerna i en ribosom? Skriv i den ordning som protein produceras. A P E
 • När RNA bildas av DNA heter det... Transkription
 • En grupp av tre kvävebaser (RNA) kodon
 • En grupp av tre kvävebaser (DNA) triplett
 • När RNA först går igenom RNA-polymeras heter det... premRNA
 • Av exonerna och intronerna så klipps intronerna bort.
 • tRNA bär på... antikodoner
 • Aminosyror plockas upp av tRNA
 • Kvävebasen T Tymin
 • Kvävebasen A Adenin
 • Kvävebasen G Guanin
 • Kvävebasen C Cytosin
 • Kvävebasen U Uracil

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/genetik-bildningen-av-protein.8654220.html

Dela