Generation App

Övningen är skapad 2018-03-16 av mikmob. Antal frågor: 24.




Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • immediate omedelbar
 • response respons, gensvar
 • timetable tidtabell
 • the art of conversation konsten att samtala
 • human interaction mänskligt samspel
 • excellent utmärkt
 • switched on påslagen
 • 24/7 24 timmar om dygnet hela veckan
 • a quarter en fjärdedel
 • confess to erkänna att
 • affect påverka
 • social behaviour socialt beteendemönster
 • in favour of till förmån för
 • particularly framförallt
 • act bete sig
 • admit erkänna
 • socialize umgås
 • addicted to beroende av
 • access the Internet komma åt internet
 • enter into börja
 • legal battle rättstvist
 • official tjänste-
 • develop utveckla
 • introduce presentera, introducera

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/generation-app.8135718.html

Dela