Genau 3 - Nina und Olli

Övningen är skapad 2018-08-09 av spzrimil. Antal frågor: 22.




Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • anders annorlunda
 • der E-Sport (der elektronische Sport) nätverksuppkopplat datorspel
 • der Herr, -en herren
 • der Ring, -e ringen
 • die Welt, -en världen, jorden
 • faszinieren fascinera/fängsla
 • kämpfen kämpa
 • das Spiel, -e spelet
 • der Preis, -e priset
 • gewinnen, er gewinnt, er hat gewonnen vinna
 • die Halle, -n hallen
 • meinen mena, tycka
 • der krieger, - krigaren
 • sympathisch sympatisk
 • versprechen, er verspricht, er hat versprochen lova
 • höchstens högst
 • süchtig beroende
 • alt, älter gammal, äldre
 • verstehen, er versteht, er hat verstanden förstå, fatta
 • schlafen, er schläft, er hat geschlafen sova
 • berichten berätta/rapportera
 • erlauben tillåta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/genau-3-nina-und-olli.8284575.html

Dela