Genau 3 - In Bern

Övningen är skapad 2018-08-09 av spzrimil. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • der Onkel - farbrodern/morbrodern
 • fliegen, er fliegt, er ist geflogen flyga
 • das Geschäft, -e affären
 • gehen, er geht, er ist gegangen
 • übrigens för övrigt
 • schwimmen, er schwimmt, er ist geschwommen simma
 • wieso här: på vilket sätt
 • eiskalt iskall
 • flussaufwärt uppför floden
 • springen, er springt, er ist gesprungen hoppa
 • die Strömung, -en strömmen (vatten-)
 • unwahrscheinlich osannolik/otrolig
 • der Witz, -e rolig historia
 • das Krankenhaus, "-er sjukhuset
 • brechen, er bricht, er hat gebrochen bryta
 • passieren hända
 • der Arzt, "-e läkaren
 • spazieren gehem, er geht spazieren, er ist spazieren gegangen promenera
 • die Schnecke, -n snigeln
 • treten, er tritt, er ist getreten trampa (på)
 • kommen, er kommt, er ist gekommen komma
 • hinten bak/bakom
 • von hinten bakifrån

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/genau-3-in-bern.8284579.html

Dela