Genau 3 - Eine unmögliche Familie

Övningen är skapad 2018-08-09 av spzrimil. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Es reicht mir! Jag har fått nog!
 • der Schlaf sömnen
 • begreifen, er begreift, er hat begriffen begripa/fatta
 • die Nacht, "-e natten
 • draußen utomhus
 • das Wohnzimmer, - vardagsrummet
 • neuerdings på senare tid
 • singen, er singt, er hat gesungen sjunga
 • der Ton, "-e tonen
 • die Tortuer, -en tortyren
 • ab bort/i väg
 • das Lieblingsplätzchen, - älsklingsplatsen
 • der Teppich, -e mattan
 • träumen drömma
 • as Erdbeben, - jordbävningen
 • das Ding, -e saken/grejen
 • erschlagen, er erschlägt, er hat erschlagen slå ihjäl
 • der Papierkorb, "-e papperskorgen
 • der Schlafversuch, -e försöket att sova
 • krachen dåna/braka
 • schelichen, er schleicht, er ist geschlichen smyga
 • nehmen, er nimmt, er hat genommen ta
 • streicheln smeka/klappa
 • schmusen kela
 • schnurren spinna
 • seufzen sucka
 • der Blödmann, "-er knäppskalen
 • der Mensch, -en människan
 • jammern jömra
 • fort bort
 • irgendwo någonstans
 • die Kraft, "-e kraften
 • fauchen väsa
 • rennen, er rennt, er ist gerannt springa
 • die Chefin, nen chefen (kvinnlig)
 • die Unordnung oredan
 • gewaltig mäktig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/genau-3-eine-unmogliche-familie.8284585.html

Dela