Genau 3 - Das Kranksein hat sich gelohnt

Övningen är skapad 2018-08-09 av spzrimil. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • das Kranksein att vara sjuk
 • sich lohnen löna sig
 • as Tagebuch, "-er dagboken
 • krank sjuk
 • die Bronchitis luftrörskatarren
 • Es geht ihm besser. Han mår bättre.
 • Bronchi-Oskar Luftrörs-Oskar
 • totkriegen ta kål på
 • sich freuen glädja sig
 • kassieren kassera in/hösta in
 • das Kindergeld barnbidraget
 • die Ärztin, -nen den kvinnliga läkaren
 • die Lungenentzündung, -en lunginflammationen
 • verrückt tokig
 • husten hosta
 • sauweh skitont
 • die Gemeinheit, -en nedrigheten
 • das Fieber febern
 • stattfinden, es findet statt, es hat stattgefunden äga rum
 • letzte Woche förra veckan
 • bringen, er bringt, er hat gebracht ta med sig
 • wahrscheinlich troligen
 • sich anstecken bli smittad
 • sich Sorgen machen oroa sig
 • der Pieps, -e pipet
 • nachhelfen, er hilft nach, er hat nachgeholfen hjälpa till
 • sich vorstellen föreställa sig
 • weinen gråta
 • das grab, "-er graven
 • der Wunsch, "-e önskan
 • erfüllen uppfylla
 • der Funkwecker, - satelltiväckarklockan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/genau-3-das-kranksein-hat-sich-gelohnt.8284583.html

Dela