Genau 2 - Wohin in den Ferien?

Övningen är skapad 2018-08-09 av spzrimil. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • in den Ferien på lovet
 • bleiben stanna
 • zu Hause hemma
 • an die Ostsee (fahren) (åka) till Östersjön
 • ich fahre mit dem Rad jag cyklar
 • der Strand stranden
 • am Strand liegen ligga på stranden
 • wir hatten vi hade
 • das Wetter vädret
 • das Glück turen/lyckan
 • am liebsten helst
 • der Berg berget
 • wandern vandra
 • klettern klättra
 • angeln fiska
 • oder eller
 • lang länge
 • im Café sitzen sitta på café
 • die Wohnung våningen/lägenheten
 • bei hos/vid/ har: i närheten av
 • toll fantastiskt
 • surfen surfa
 • scheinen skina
 • wollen vill/ska
 • mieten hyra
 • campen campa
 • dort där
 • das Boot båten
 • bekommen
 • fantastisch fantastisk
 • wenn när

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/genau-2-wohin-in-den-ferien.8284493.html

Dela