Genau 2 - Wo kann man hier...?

Övningen är skapad 2018-08-09 av spzrimil. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • die Briefmarke frimärket
 • bitte förlåt/ursäkta
 • die Post posten
 • weit långt/långt borta
 • geradeaus rakt fram
 • vielleicht kanske
 • zweite andra
 • die Straße gatan
 • links till vänster
 • Bitte! Var så god!
 • die Toilette toaletten
 • Entschuldigung! Ursäkta!
 • die Pizzeria pizerian
 • der Marktplatz torget
 • gleich direkt/genast
 • rechts till höger
 • der Bahnhof järnvögsstationen
 • glauben tro
 • da vorne där framme

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/genau-2-wo-kann-man-hier.8284534.html

Dela