Genau 2 - Wie war es?

Övningen är skapad 2018-08-09 av spzrimil. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • manchmal ibland
  • ein bisschen lite
  • langweilig tråkig
  • Wo warst du? Var var du?
  • wir waren vi var
  • die Nordsee Nordsjön
  • an der Nordsee (liegen) (ligga) vid Nordsjön

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/genau-2-wie-war-es.8284492.html

Dela