Genau 2 - Wie ist das Wetter in...?

Övningen är skapad 2018-08-09 av spzrimil. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kalt kall/kallt
 • regnen regna
 • Es regnet. Det regnar.
 • windig blåsig/blåsigt
 • der Frühling våren
 • der Herbst hösten
 • warm varm/varmt
 • der Wind vinden
 • stürmen storma
 • der Winter vintern
 • schneien snöa
 • Es schneit. Det snöar.
 • scheinen skina
 • der Sommer sommaren
 • heiß jättevarmt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/genau-2-wie-ist-das-wetter-in.8284529.html

Dela