Genau 2 - Meine Woche in Köln

Övningen är skapad 2018-08-09 av spzrimil. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ganz schön hart! Det är tufft!
 • eigentlich egentligen
 • am Tag per dag
 • die Zeit tiden
 • zu att
 • schreiben skriva
 • der Stundenplan schemat
 • die Stunde timmen/lektionen
 • in der Woche i veckan
 • hart hård/tuff
 • Das macht Spaß. Det är roligt.
 • der Lehrer läraren
 • ziemlich ganska
 • streng sträng
 • lernen plugga
 • am Wochenende under veckoslutet
 • schön vacker
 • der Fan anhängaren/beundraren
 • trainieren träna
 • denken tänka/tro
 • verliebt förälskad/kär

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/genau-2-meine-woche-in-koln.8284496.html

Dela

Annonser