Genau 2 - Ich bin happy

Övningen är skapad 2018-08-09 av spzrimil. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bald snart
 • mehr mer
 • die Verhandlung förhandlingen
 • unser, unsere vår/vårt
 • absolut absolut
 • schon här: bara
 • das Geld pengarna
 • wenn när/om
 • etwas något
 • jeden Monat varje månad
 • nämlich nämligen
 • ihr, ihre hennes
 • der Haushalt hushållet/hemmet
 • der Garten trädgården
 • das Zentrum centret/mittpunkten
 • einkaufen handla
 • kriegen
 • zahlen betala
 • die Note betyget
 • selten sällan
 • leider tyvärr
 • sparen spara
 • das Mountainbike mountainbiken
 • die Playstation spelkonsolen
 • das Notebook den bärbara datorn
 • der Fernseher tv:n
 • praktisch praktisk
 • die Spiele spelen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/genau-2-ich-bin-happy.8284526.html

Dela