Genau 2 - Das Snowboard

Övningen är skapad 2018-08-09 av spzrimil. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Jugendliche ungdomar
 • die Statistik statistiken
 • der Snowboarder snowboardåkaren
 • Apres-Board man umgås när man har åkt färdigt för dagen
 • die Pisten pisten
 • brauchen behöva
 • das Backcountry off pist(-åkning)
 • mit Powder med nysnö
 • das Rennen loppet
 • die Sprache språket
 • international internationell
 • besonders särskilt
 • das Board brädan
 • primitiv primitv/enkel
 • besser bättre

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/genau-2-das-snowboard.8284524.html

Dela