Genau 2 - Adolf und Rudolf

Övningen är skapad 2018-08-09 av spzrimil. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kennen känna (till)
 • niemand ingen
 • vielleicht kanske
 • verbinden förena
 • blicken se/blicka
 • die Schuhfabrik skofabriken
 • weit långt
 • arbeiten arbeta
 • später senare
 • leiten leda
 • gründen grunda/starta
 • die Firma firman
 • der Konkurrent konkurrenten
 • produzieren producera/tillverka
 • die Sportschuhe sportkorna
 • das Zeichen märket/tecknet
 • der Puma puman
 • wählen välja
 • die Streifen strecken
 • nennen kalla
 • der Spitzname smeknamnet
 • die Sportarten idrottsgrenarna
 • Leichtathletik friidrott
 • weiter vidare
 • und so weiter och så vidare
 • die Freizeitkleidung fritidskläderna
 • das Trikot här: sporttröjan
 • leben leva/bo
 • berühmt berömd

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/genau-2-adolf-und-rudolf.8284501.html

Dela