Genau 1 - Wie heißt du?

Övningen är skapad 2018-09-03 av spzrimil. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • der Sommer sommaren
 • ist zu Ende är slut
 • die Schule skolan
 • beginnt börjar
 • wieder igen
 • Wie geht's? Hur är det?/Läget?
 • Gut geht's. Bara bra./Fint.
 • Guten Morgen! God morgon!
 • du bist du är
 • sicher säkert
 • ich bin jag är
 • Danke! Tack!
 • woher varifrån
 • kommst du kommer du
 • aus från
 • Genau! Precis!/Helt rätt!/Exakt!
 • ich komme jag kommer
 • Tag! God dag!/Hej!
 • findest du tycker du (om)
 • Frau fru
 • Herr herr

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/genau-1-wie-heisst-du.8284436.html

Dela