Genau 1 - Wer ist das?

Övningen är skapad 2018-08-09 av spzrimil. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Tschüs! Hej då!
 • Auf Wiedersehen! Adjö!
 • neu ny
 • in der Klasse i klassen
 • dein din/ditt
 • Name namn
 • ich wohne jag bor
 • jetzt nu
 • seit sedan
 • vier fyra
 • Wochen veckor
 • hier här
 • mein min/mitt
 • Pause rast
 • wer vem
 • das det
 • sie hon
 • denn
 • ich weiß jag vet
 • die Schule skolan
 • ist är
 • aus slut
 • wo var
 • eigentlich egentligen
 • Adresse adress
 • Bis morgen! Vi ses i morgon!
 • kommt kommer
 • Maus mus

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/genau-1-wer-ist-das.8284465.html

Dela