Genau 1 - Meine Familie

Övningen är skapad 2018-08-09 av spzrimil. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Familie familj
 • wir sind vi är
 • leben bo
 • Mama mamma
 • Papa papa
 • natürlich naturligtvis
 • Kakadu kakadua
 • schrecklich fruktansvärd/förskräcklig
 • laut högljud
 • frech fräck
 • Schwester syster
 • Bruder bror
 • er han
 • Vater pappa
 • Journalist journalist
 • Kommissarin kommissarie
 • Großmutter farmor/mormor
 • Großvater farfar/morfar
 • Freund vän
 • Tochter dotter
 • Oma farmor/mormor
 • Opa farfar/morfar
 • zusammen tillsammans
 • noch ännu
 • zweimal två gånger
 • kompliziert komplicerat/jobbigt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/genau-1-meine-familie.8284474.html

Dela