Genau 1 - Deine Telefonnummer

Övningen är skapad 2018-08-09 av spzrimil. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • null noll
 • eins ett
 • zwei två
 • drei tre
 • vier fyra
 • fünf fem
 • sechs sex
 • sieben sju
 • acht åtta
 • neun nio
 • zehn tio
 • elf elva
 • zwölf tolv
 • Was ist? Vad är det?
 • Moment! Vänta!/Ta det lugnt!
 • so
 • schnell fort
 • bitte tack/snälla

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/genau-1-deine-telefonnummer.8284467.html

Dela