Garreduedtie/Garraduodji - raajesh/dajaldagat

Övningen är skapad 2019-11-08 av AKMA. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Manne viehkiem daarpesjem / Mun dárbbašan veahki Jeg trenger hjelp
  • Maahtah datne mannem viehkiehtidh? / Máhtát go don veahkehit mu? Kan du hjelpe meg?
  • Guktie gåarede? / Mot/got manná? Hvordan går det?
  • Hijven / nåake gåarede - Manna bures / heittot Det går bra / dårlig
  • Maam edtjem daelie darjodh? / Maid mun dál galggan bargat? Hva skal jeg gjøre nå?
  • Manne tuhtjem datne leah væjkeles / Mu mielas don leat čeahppi Jeg synes du er flink
  • Daelie edtjijibie byøpmedidh / Dál mii galgat borrat Nå skal vi spise
  • Daelie edtjijibie sjeakodh / Dál mii galgat čorget Nå skal vi rydde
  • Daelie lïegkese / Dál lea boddu Nå er det friminutt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/garreduedtie-garraduodji-raajesh-dajaldagat.8050817.html

Dela