Gaming

Övningen är skapad 2018-12-04 av pialearnox. Antal frågor: 60.
Välj frågor (60)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • impact påverkan
 • to impact att påverka
 • sector sektor, område
 • lately på senare tid
 • a few några
 • talent begåvning
 • talented begåvad
 • entertainment underhållning
 • the first of its kind det första i sitt slag
 • continues fortsätter
 • release släppa
 • expansions tilläggspaket
 • flagship game flaggskeppsspel, mest framgångsrika spel
 • plot spelhistoria
 • particular speciell
 • upset upprörd
 • blame skylla på
 • violence våld
 • halo gloria
 • to praise att berömma
 • at least åtminstone
 • portable bärbar
 • invent uppfinna
 • Soviet Union Sovietunionen
 • USSR The Union of Soviet Socialist Republics
 • shapes former
 • rage ursinne, ilska
 • tetra 4 (grekiska)
 • ranked rankad
 • marked markerad
 • solve lösa
 • peak topp
 • to peek att kika
 • option val
 • quest uppdrag
 • launch kasta
 • plumber rörmokare
 • dire svår, dyr
 • ground breaking nyskapande, nydanande
 • downsides nackdelar
 • sniper prickskytt, krypskytt
 • hand canon handkanon
 • dungeon fängelsehåla
 • dice tärning
 • rivers floder
 • hills kullar
 • battlefields slagfält
 • remote avlägsen, fjärran
 • remote control fjärrkontroll
 • rudder roder
 • typically vanligen, vanligtvis
 • armour rustning
 • feature kännetecken
 • to feature visa upp
 • to be featured visas upp
 • property egendom
 • take advantage of utnyttja
 • recognize känna igen
 • the 16:th century femtonhundratalet
 • across tvärsöver, vågrätt (i korsord)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gaming.8740762.html

Dela