Fysikformler (WIP)

Övningen är skapad 2015-01-14 av PopcornDidde. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad ger a*m? F
 • Herz används inte bara för att mäta ljud, vad betyder det? uppdateringar per sekund
 • Hur definieras Herz matematiskt? 1/s
 • Vad mäts arbete (W) i? Joule
 • Vad mäts energi (E) i? Joule
 • Vad är arbete matematiskt lika med? E
 • Hur ser formeln ut för friktionsvärme? E=F*s
 • Vilken formel förklarar att för att arbete ska utövas på något behövs förflyttning? W=F*s
 • Vad är formeln för energiomsättning per enhet? P=E/t
 • Hur får man fram medelacceleration? Dv/Dt
 • Hur räknar man ut momentan och medelvärdet av en linje på en graf? Dx/Dy
 • Vilken formel används för att räkna ut kinetisk energi? m*(v^2)/2
 • Vad är formeln för effekt? E/t
 • Gör z ensamt, xz=y xy=z
 • Hur räknar man ut medelhastighet? [Delta]s/[Delta]t
 • Hur definieras [Delta]x? x2-x1
 • Hur får man förflyttningen i ett vt diagram? räkna ut arean under linjen
 • Hur får man fram lägesenergi? mgh
 • Hur från man fram effekten i watt? E/t
 • Formel för verkningsgrad? E(nyttig)/E(tillförd)=P(nyttig)/P(tillförd)
 • Hur definieras joule? newtonmeter
 • Hur får man fram rörelsemängd algebraiskt? mv=p
 • Vad innebär newtons första lag? ifall ett objekt är i stillestånd så är kraftresultanten alltid 0
 • Vad innebär newtons andra lag? att F=mg
 • Vad innebär newtons tredje lag? att ifall en kraft försöker påverka ett objekt med massa svarar den alltid med en motkraft
 • Kom ihåg formel för kraftförstärkning. F2=p*A2=F1/A1*A2=F1*A2/A1=F1*A2/A1
 • Vad är formeln för tryck mot en yta? p=F/A
 • Vad mäts tryck mot en yta i? Pascal
 • Definition av pascal? N/m^2
 • Vad är formeln för rörelse energi? (mv^2)/2
 • Ta till exempel E, vad kan du göra med den för att göra hela uträkningen du håller på med enklare fast omständigare? jag byter ut E mot en formel vars svar blir E.
 • Vad ger s/t? v
 • Vad är jätteviktigt under fysikprovet? Kolla igenom formlerna och se om du kan förenkla vissa saker, t.ex. ifall en formel i ekvationen ser ut så här: F*s/t så kan du komma ihåg att s/t=v så F*s/t är samma sak som F*v.
 • Vad är X/Y/Z? X*Z/Y
 • X/Y/Y? X/Y^2

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fysikformler-wip.4095713.html

Dela