Fysik

Övningen är skapad 2016-01-11 av kaelg001. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • F enhet Newton (N)
 • F betydelse Kraft
 • l enhet Meter (m)
 • l betydelse längd
 • B enhet Tesla (T)
 • B betydelse flödestäthet
 • I betydelse ström
 • a enhet Meter (m)
 • a betydelse avstånd
 • v betydelse hastighet
 • Q betydelse negativ laddning
 • N betydelse antal laddningar
 • µ₀ värde 4π ∙ 10⁻⁷ Tm/A
 • k värde 2.0 ∙ 10⁻⁷ Tm/A, 1
 • Kraft mellan två ledare F = k ∙ I₁I₂l/a
 • Härled kraft mellan två ledare F = I₂lb = I₂l ∙ k ∙ I₁/a = k ∙ I₁I₂l/a
 • Vinkelrät⊥fält till en ström som färdas en längd som påverkar något med en kraft F = k ∙ I ∙ l ∙ B

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fysik.5572780.html

Dela