Fysik prov vecka 22 (2020, åk 8)

Övningen är skapad 2020-05-25 av Simon. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ett föremål accelererar då det ökar sin hastighet eller ändrar riktning
 • Vilken enhet mäts kraft i? (SI) newton
 • Hur snabbt ett föremål rör sig hastighet
 • När kraft verkar på ett föremål, men inte får det att ändra sin rörelse balanserade krafter
 • en stång som kan vridas runt en vridningspunkt eller ett gångjärn för att överföra en kraft från ett ställe till ett annat hävstång
 • Den kraft som får ett föremål att röra sig i en cirkulär bana centripetalkraft
 • gravitationskraft tyngdkraft
 • en standardenhet för vikt kilogram
 • hur stor massa något har i förhållande till sin volym densitet
 • en maskin där en liten kraft som rör sig en lång sträcka får en stor kraft att röra sig en kort sträcka kraftförstärkare
 • förmågan till rörelse energi
 • en kraft som beror på det mekaniska motstånd som strömmande luft orsakar. Det finns på grund av luftens molekyler. Luftmotstånd
 • Den uppåtriktade kraft som uppstår då ett föremål befinner sig i en omgivning av högre densitet. Storlek på kraften motsvarar kraften på den materia som föremålet tränger undan flytkraft
 • atmosfärtryck lufttryck
 • det tryck som orsakas av atmosfärens vikt lufttryck
 • den motståndskraft som uppstår då två föremål glider mot varandra friktion
 • Den kraft som alla föremål utövar på varandra. Storleken på kraften beror på föremålets storlek och dess avstånd från ett annat föremål gravitationskraft
 • aerodynamik är läran om hur luft och andra gaser beter sig när de strömmar
 • En aerodynamisk kraft som uppstår när en vinge rör sig genom luften. Lyftkraften kan få ett flygplan att lätta från marken och hålla sig uppe så länge som dess hastighet är tillräckligt stor lyftkraft
 • talja är en anordning som består av två block med en eller flera skivor som tillsammans gör det lättare att lyfta tunga föremål. Den är en kraftförstärkare.
 • en anordning som utför arbete maskin
 • den mängd materia ett föremål innehåller massa
 • Hur samlad eller utspridd en kraft är över en yta. (ordet) beräknas genom att man dividerar kraftens storlek med den yta den verkar på. (ordet) mäts i pascal (Pa) eller i newton per kvadratmeter (N/m2) tryck
 • krafter som ger upphov till förändringar i ett föremåls form eller rörelse därför att kraften som verkar i en riktning är större än den som verkar i motsatt riktning obalanserade krafter
 • Den punkt i ett föremål där all massa förfaller vara samlad. Om föremålet hängs upp i en punkt som passerar vertikalt genom tyngdpunkten (annat namn för ordet) , kommer föremålet att vara i balans tyngdkraftscentrum
 • lagrad energi potentiell energi
 • vikt är den kraft som påverkar ett föremåls massa på eller i närheten av en planet. På jorden väger en massa på 1kg 9,8 N
 • En rörelse inträffar då en kraft påverkar ett föremål och får det att ändra sitt läge
 • en kraft som orsakar en vridande rörelse. Ju lägre hävstången är, desto större blir den (typ ordet). Även kallat "MOMENT" vridningskraft
 • En mekanism där en stor kraft som rör sig en kort sträcka får något att röra sig en lång sträcka med liten kraft. Exempelvis locket till en papperskorg som öppnas med en fotpedal rörelseförstärkare
 • ett ämne som reducerar friktionen mellan två föremål smörjmedel
 • En form som ger så lågt motstånd som möjligt. En fisk t.ex är extremt strömlinjeformad
 • https://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0 https://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0
 • Mass är mängden materia ett föremål innehåller medan volymen är hur mycket utrymme den tar upp (skriv "jag förstår") jag förstår

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fysik-prov-vecka-22-2020-ak-8.9798347.html

Dela