Fysik prov v.41 magnetism åk8

Övningen är skapad 2020-10-05 av 060204al. Antal frågor: 56.
Välj frågor (56)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Repellerar två likadana poler trycks ifrån varann eftersom att de inte kan sitta ihop
 • Attraherar en nord- och en sydpol dras till varandra och sitter ihop
 • Permanentmagneter magneter som är magnetiska hela tiden
 • Om man delar en permanentmagnet mitt itu... får båda ändarna varsin nord- och sydpol automatiskt
 • Magnetiska ämnen järn, nickel, cobolt
 • Den röda delen på en magnet representerar... nordpolen
 • Den vita delen på en magnet representerar... sydpolen
 • Om man värmer upp en permanentmagnet... flyttar atomerna på sig och den slutar vara magnetisk
 • Den geografiska nordpolen... är den magnetiska sydpolen
 • Kompassens nordpol attraherar jordens magnetiska sydpol
 • Fältlinjer linjer som man ritar ut för att representera magnetfältet runt en magnet. ritas alltid från norr till söder
 • Induktion en spole rör sig genom ett magnetfält och tack vare rörelsen bildas en ström. elektronerna i spolen ändrar riktning efter magnetfältet
 • Michael Faraday Uppfann generatorn, elmotorn och induktion
 • Uppfann generatorn, elmotorn och induktion Michael Faraday
 • Generator skapar en elektrisk ström genom att en ledare rör sig genom ett magnetfält
 • Amperemeter mäter elektrisk ström
 • växelström strömmen byter riktning. man får växelström ur eluttag. den är mycket kraftigare än likström
 • Likström strömmen flödar åt samma håll hela tiden. man får den från batterier
 • I vilken enhet mäter man magnetfält? Tesla (T)
 • Ju längre ifrån en magnet man är... desto mindre påverkad blir man av magnetfältet
 • Vilka är elmotorn tre huvuddelar? statorn, rotorn, kommutatorn
 • Vad är statorn? en magnet som sitter fast
 • Vad är rotorn? en roterande elektromagnet
 • Vad gör kommutatorn? leder ström till rotorn
 • Vad gör en generator? alstrar el p.g.a. rörelseenergi
 • Vad är anledningen till att vi har ett magnetfält runt jorden? Induktion
 • Ex. på laddning mad hjälp av induktion... trådlös laddning till mobiler, eltandborstar
 • Vad gör en transformator? omvandlar ström till olika spänningar
 • Vad kallas de två spolarna i en transformator? primärspolen, sekundärspolen
 • Hur fungerar en transformator? strömmen åker in i transformatorn via primärspolen och lämnar via sekundärspolen. Ju fler varv primärspolen är lindad i jämförelse med sekundärspolen desto lägre spänning får man.
 • Hur kan ett ämne vara magnetiskt? alla atomer har ett litet magnetfält och om atomerna ligger åt samma håll så förstärker de varandra. en del ämnen har olika domäner där atomerna ligger åt samma håll men själva domänerna är olika.
 • Hur skapas en permanentmagnet? alla atomer ligger åt samma håll utan att flytta på sig.
 • Hur påverkas två magneters nord- och sydände varandra? de attraherar varandra
 • Varför är jorden magnetisk? Jorden är magnetisk p.g.a. de elektroner som rör sig i de stora mängderna järn i jordens kärna
 • Tesla är en stor enhet, därför används ofta enheten för en miljontedels Tesla istället mikrotesla (µT)
 • Vad är en solvind? farlig partikelstrålning från solen bestående av laddade partiklar. mest elektroner och protoner.
 • Varför är det bra att jorden har ett magnetfält? det skyddar oss mot solvinden
 • Varför rör sing en kompassnål under en ledare som man skickar ström igenom? elektronerna i ledaren rör sig och skapar ett magnetfält
 • Vad är en elektromagnet gjord av? en spole av ett ledande material och en kärna av ett ferromagnetiskt material
 • Ex. på ferromagnetiska material järn, nickel, cobolt
 • Hur fungerar en elektromagnet? strömmen i spolen skapar ett magnetfält, ju starkare desto fler varv den är lindad. och med hjälp av en ferromagnetisk kärna så förstärks den ännu mer
 • hur många gånger förstärker en järnkärna en elektromagnet? 700 gånger
 • Fördelar med elektromagneter: de går att stänga av och slå på. det går att byta nord- och sydpol genom att ändra strömriktningen
 • Nackdelar med elektromagneter: om det blir strömavbrott stänger magneten av sig, vilket kan vara farligt på t.ex. en bilskrot där elektromagneter används för att lyfta tunga saker
 • Vad är induktion? ett sätt att bilda värme eller ström med hjälp av ett magnetfält
 • Hur bildar man värme med hjälp av induktion? man tillför ström i en spole och placerar något av magnetiskt material i mitten
 • Hur bildar man ström med hjälp av induktion? Man har en spole som man för en magnet igenom. rörelsen mellan magnetfält och spolen bildar en ström
 • Hur fungerar en generator? en spole roterar i ett magnetfält. rörelsen mellan ledaren och magnetfältet inducerar en elektrisk ström
 • Hur fungerar en dynamo? cykelhjulet snurrar så att en axel med en magnet på roterar. magneten är inuti en spole och skapar ett varierande magnetfält, eftersom den roterar. en ström skapas och driver lampan
 • Vad är en dynamo? en enkel generator som ofta finns i cykellyktor
 • Hur fungerar en elektrisk motor? den använder ström för att få något att rotera t.ex. en hjulaxel
 • Hur förstör man en permanentmagnet? man bankar på den eller värmer upp den. då blir det oordning på atomerna och magneten slutar vara magnetisk
 • Vem upptäckte elektromagnetismen? Hans Christian Örsted
 • När upptäcktes elektromagnetismen? april 1820
 • Vad är enheten för strömstyrka? ampere
 • Vad gör en generator? omvandlar rörelse till elektrisk ström

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fysik-prov-v-41-magnetism-ak8.10013591.html

Dela