Fysik Elektronik begrepp

Övningen är skapad 2015-03-15 av PopcornDidde. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hur ser Coulombs lag ut? F=k*Q1*Q2/r^2
 • Vad är konstanten i coulombs lag? 8,988*10^9
 • Vilken enhet har konstanten i coulombs lag? Nm^2/C^2
 • Vad är formeln för elektrisk fältstyrka? IE=F-->/Q
 • Hur ser sambandet mellan en partikels laddning och fältstyrkan ut? F-->=Q*IE
 • Är den totala laddningen konstant eller varierar den? den totala laddningen är konstant
 • Hur förhåller sig spänning till elektrisk lägesenergi? U=E/Q
 • Vad är förhållandet mellan ström, laddning och tid? I=Q/t
 • Hur kan man skriva om 1 Ampere? 1 C/s
 • Hur ser formeln ut för fältstyrka i ett homogent fält? IE=U/d
 • Hur förhåller sig Ström, laddning och tid till varandra? I=Q/t
 • Hur förhåller sig effekten, spänningen och strömmen? P=U*I
 • Hur ser Ohms lag ut? R=U/I
 • Vad är resistansens enhet? Ohm
 • Hur kan man skriva om enheten ohm? V/A
 • Vilken formel använder man för att beskriva resistansen i en metalltråd? R=rå*l/A
 • Vad är formeln för elektrisk potential? V=E/Q
 • hur förhåller sig laddning, spänning och kapacitansen hos en kondensator till varandra? Q=C*U
 • I seriekoppling, är det strömmen eller spänningen? i seriekoppling är strömmen konstant
 • I parallellkoppling är strömmen eller spänningen konstant? i parallellkoppling så är spänningen konstant
 • vad är elementarladdningen/laddningen hos en elektron? 0,16aC
 • I en seriekoppling, vad blir X1+X2+X3+X4? X
 • Hur förhåller sig energin till spänningen, strömmen och tiden? E=U*I*t
 • Vad är enheten för fältstyrka? N/C
 • Inom räkning, när är avståndet relevant om du har två av U,Q eller E? Ifall friktionskraften är försumbar så är avståndet relevant.
 • Hur definieras elektronvolt? en elektron i ett fält med laddningen 1 volt har 1eV i energivärde
 • Vad är betäckningen för likström? DC
 • Vad är betäckningen för växelström? AC
 • hur kan man blanda ihop coulombs lag ohc formeln för fältstyrka,kraft och laddning? IE=k*Q/r^2
 • Hur många Joule är en kWh(kilowattimme)? 3,6MJ
 • Hur många Joule går på en elektronvolt eV? 1,6*10^-19 J
 • I en växelströmskrets rör sig elektronerna fram och tillbaka. I en växelströmskrets rör sig elektronerna fram och tillbaka.
 • I en parallellkoppling hur räknar man ersättningsresistans? (Ge exempel) 1/R=1/R1+1/R2+1/R3
 • vad är formeln för polspänning? U=ems-R1*I
 • Vilken enhet har ems? Volt
 • Vad betyder (rå) inom relektronik? resistivitet
 • vad är formeln för elektrist effekt i resistorer? P=R*I^2

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fysik-elektronik-begrepp.4318137.html

Dela