fypa 25 gruppers tentafrågor

Övningen är skapad 2021-06-03 av 99axjoon. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vilken sorts diabetes debuterar oftast efter 40 års ålder? diabetes typ 2, LADA, monogen diabetes, diabetes typ 1
 • Vad bör man mäta innan och efter fysisk aktivitet, framförallt en patient som ha typ 1 diabetes? blodsocker, pulsen, blodfetter, HbA1c
 • Vilka tre undersökningar används i huvudsak rent kliniskt för att utreda hjärtsvikt? EKG/blodprov/ekokardiografi, anamnes/blodtryck/6 min-gångtest blodtryck/pitting test kring anklarna/anamnes, blodprov/PCI/perifer puls
 • Vad innebär hjärtsvikt? att hjärtat inte kan pumpa ut tillräckligt med blod till kroppen, att hjärtat tillfälligt slutar slå, att en del av hjärtmuskeln dör pga. otillräcklig syretillförsel, att hjärtat konstant slår ojämna slag
 • Vad är grunden för all behandling vid fetma? ökad mängd fysisk aktivitet och kostomläggning, ökad mängd fysisk aktivitet och läkemedelsbehandling, obesitaskirurgi och läkemedelsbehandling, kostomläggning och obesitaskirurgi
 • Vilka metoder används främst för att ställa diagnosen fetma? midjemått och BMI, BMI och blodfetter, DXA och blodfetter, midjemått och DXA
 • Vilken är den främsta riskfaktorn för KOL? rökning, ålder, övervikt, fysisk inaktivitet
 • KOL definieras som: FEV1/VC 0.7, FEV1/VC 0.9, FEV1/VC 0.8, FEV1/VC 0.6
 • Vad heter frågeformuläret som kompletterar anamnes vid misstänkt astma? Astma-Kontrolltest Astma-Känslighetstest Astma karakteristiska symtom-test Kronisk obstruktion-kontrolltest Astma-Kontrolltest, Astma-Känslighetstest, Astma karakteristiska symtom-test, Kronisk obstruktion-kontrolltest
 • För vilka värden för ett reversibilitetstest med spirometer anses en astmasjukdom vara reversibel? 12%+200ml, 12%+600ml, 15%+200ml, 15%+600ml
 • Det är inte vanligt att patienter med kronisk njursjukdom lider av symtom så som …? yrsel, muskelsvaghet, trötthet, koncentrationssvårigheter
 • Vilka är de tre största riskfaktorerna för kronisk njursjukdom? kronisk glomerulonefrit/diabetes/ärftlig polycystisk njursjukdom, kronisk glomerulonefrit/diabetes/rökning, diabetes/rökning/inaktivitet, kronisk glomerulonefrit/diabetes/inaktivitet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fypa-25-gruppers-tentafragor.10446417.html

Dela