Futurum med werden

Övningen är skapad 2018-03-22 av petraa. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • morgen werde ich nach Stockholm fahren i morgon åker jag till Stockholm
  • am Sonntag werden wir Sushi essen på söndag ska vi äta Sushi
  • wirst du auch den Film sehen? ska du också se filmen (m)?
  • ich werde die Hausaufgaben machen jag ska göra läxorna
  • Elin wird am Wochenende Handball spielen Elin ska spela handboll i helgen
  • die Kinder werden das Schwimmbad besuchen barnen ska besöka badhuset

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/futurum-med-werden.8154383.html

Dela