Futur proche

Övningen är skapad 2018-10-08 av SolCou. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Je vais chanter Jag ska sjunga
 • Tu vas danser Du ska dansa
 • Mireille va jouer au foot Mireille ska spela fotboll
 • Luc va manger Luc ska äta
 • Nous allons nager Vi ska simma
 • Vous allez discuter, Madame? Ska ni diskutera, frun?
 • Les femmes vont conduire. Kvinnorna ska köra.
 • Les hommes vont faire la cuisine. Männen ska laga mat.
 • Je vais dormir. Jag ska sova.
 • Tu vas aller à la campagne. Du ska åka till landet.
 • Elle va travailler. Hon ska arbeta.
 • Il va acheter un chien. Han ska köpa en hund.
 • Nous allons regarder la télé. Vi ska se på TV.
 • Vous allez faire du ski. Ni ska åka skidor.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/futur-proche.8550118.html

Dela