Fuolkevuohta

Övningen är skapad 2023-08-31 av AKMA. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • fuolkevuohta släktskap
  • biebmovánhemat fosterföräldrar
  • biebmoáhčči fosterfar
  • biebmoeadni fostermor
  • biebmoruoktu fosterhem
  • čáppagirjjálašvuohta skönlitteratur
  • áššeteaksta saktext
  • earuhit urskilja
  • čoalli tarm
  • rehketdoalli kassör

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fuolkevuohta.11601999.html

Dela