Funktioner

Övningen är skapad 2022-03-31 av mansmens. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • är punkten med koordinaterna (0, 0) origo
 • axlarna delar koordinatsystemet i fyra kvadranter koordinatsystem
 • skrivs alltid först x-kordinaten
 • kan skrivas som y=125x formel
 • avläses där linjen skär igenom y-axeln m-värde
 • anger hur mycket y-värdet ökar eller minskar när x-värdet ökar med 1 k-värde
 • grafen går igenom origo och sambandet kallas en " " propotionalitet
 • allmän form aₓ⁺bₓ⁺c = C
 • en sammanhängande del av tallinjen intervall
 • formel för k k = ◇ y/◇x = y₂-y₁/ x₂ - x₁
 • linjär funktion f(x)=kx+m
 • kallas eftersom y värde ökar när xvärde ökar växande
 • funktion kallas då eftersom yvärde minskar när xvärde ökar avtagande
 • är en beskrivning av verkligheten med hjälp av t.ex en funktion matematisk modell

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/funktioner.10916807.html

Dela